Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szydłowcu przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 15:00-16:00
oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach 8:00 - 9:00

telefon / fax: (48) 617-12-19
telefony alarmowe:  510 121 373;
                                    516 201 307;
                                    516 201 324;
                                    516 201 676


szydlowiec@psse.waw.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dot. SARS.CoV-2 (Koronawirus)

Informacja dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
została utworzona w 1954 roku.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szydłowcu
pełniącym jednocześnie funkcję 
Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu 
jest 
mgr inż. Elżbieta Pawlak

 

Obszar działania stacji obejmuje powiat szydłowiecki
- gminy: Mirów, Jastrząb, Chlewiska, Orońsko
oraz miasto i gminę Szydłowiec. 

POWIAT SZYDŁOWIECKI

herb

 

PSSE Szydłowiec